top of page
Předoperační vyšetření

Operační zákroky se provádějí v lokální, ve svodné nebo v celkové anestesii. Pacienti před plánovanou operaci by měli být vyšetření praktickým lékařem na vyžádání specialisty, který bude zákrok provádět. Vyšetření je třeba provést jak před celkovou anestesií, tak i před lokální anestesii. Rozsah předoperačního vyšetření navrhuje specialista, ale skutečný rozsah určuje až praktický lékař na základě zdravotního stavu pacienta.

Operace nohy
Anestesie

Operace je chirurgický výkon, který se provádí v lokální, ve svodné nebo v celkové anestesii (znecitlivění).  Typ anestesie je zvolen anestesiologem, tj. lékařem, který o pacienta pečuje na operačním sále. Jednotlivé typy se volí podle zdravotního stavu pacienta a rozsahu operačního výkonu. U mladých pacientů s rozsáhlými výkony se volí celková anestesie. Rovněž u pacientů ve středním věku a zdravých pacientů vyššího věku. U rozsáhlých výkonů na kostech se může zvolit i svodná anestesie (spinální anebo epidurální), která má určitá rizika spojená se zaváděním katétru do oblasti bederní páteře. Pro menší výkony lze v každém věku zvolit lokální anestesii. Někteří pacienti tuto anestesii nevnímají  pozitivně, protože cítí pohyby a tlak v operované končetině na operačním sále.

Jednodenni chirurgie
Jednodenní chirurgie nebo hospitalisace

Pacienti, kteří jsou operováni v celkové anebo svodné anestesii by měli být hospitalizování na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení.  Tato hospitalizace je  v případě operace nohy krátká, standardně se pohybuje mezi 1-3 pooperačními dny. Pacienti, kteří jsou operování v lokální anestesii, můžou bezprostředně po operaci odejít s doprovodem do domácí péče.

otok
Otok

Otok se po operaci objevuje vždy. Jednoduše lze konstatovat, čím menší operační přístup a menší zásah do těla, tím menší pooperační otok. Otok je samozřejmě ovlivněn i řadou dalších faktorů, např. stavem lymfatických cév, stavem žil na dolních končetinách, komplikací při diabetes mellitus, atd. Otok vždy ovlivňuje hojení tkání. Je proto důležité dbát, aby vznik otoku po operaci byl nejmenší. K redukci otoku lze použít volně prodejný lék Aescin, který se prodává v lékárnách. Užívá se dle doporučení v příbalovém letáku a po domluvě s lékárníkem. Lze očekávat, že otok ustupuje pozvolně 6 měsíců s maximem 2 měsíce.

Bolest
Bolest

Bolest se po operaci vyskytuje vždy. Její intenzita je závislá na typu provedené operace a subjektivním prožívání bolestivých podnětů. Pokud je pacient po operaci hospitalizován, tak se podávají léky proti bolesti (analgetika) v tabletkách anebo v injekční formě. Účinná analgetika lze zakoupit i volně v lékárnách. Při užívání je vždy potřeba postupovat podle příbalového letáku anebo se poradit s lékárníkem. Doporučená kombinace je Ibuprofen 400mg* (1 tableta každých 8 hodin) spolu s Paralen 500mg* (2 tablety každých 8 až 12 hodin). 

*Paralen a Ibuprofen jsou léky k vnitřnímu užití. Uvedené léky jsou volně prodejné. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Ledovani
Ledování

Fyzikální chlazení po operaci je velmi účinná technika snížení bolesti a rozvoje zánětu. Nicméně zánět je součásti regenerace tkání, proto chlazení nepřeháníme. Doporučuje se chladit 20 minut, pak pauza 20 minut a pak opět 20 minut. Led nebo chladný předmět by se neměl přikládat přímo na kůži, ale pouze na obvazy. Chlazení končetiny je účinné přibližně 24 hodin po operaci.

pooperacni kontroly
Pooperační kontroly

Pooperační kontroly probíhají na ambulanci praktického lékaře anebo specialisty. Operační rána by se měla zkontrolovat do týdne po operaci (nejlépe do 2 dnů).  Stehy z operační rány po operacích nohy se odstraňují přibližně 12. až 14. pooperační den. Ranná infekce se objevuje přibližně 4. - 6. pooperační den. V případě náznaku infekce (zarudnutí, otok, tekutina v ráně, hnis) je potřeba předepsat antibiotika. Antibiotika by měla být v případě ortopedické operace účinná na léčbu infekce kostí a měla by se užívat po dobu 2 až 3 týdnů.

berle
Berle

Berle se používají na pooperační odlehčení operované končetiny, zejména z důvodu zachování pohyblivosti pacienta a tím i zachování sebeobsluhy pacienta.  Existují různé způsoby chůze o berlích: bez zátěže, do bolesti, s odlehčením a s plnou zátěží. Berle se používají na nezbytně dlouhou dobu. Důvodem pro používání berlí je stereotyp chůze. Pokud pacient používá berle správně, nedochází k výraznému ovlivnění stereotypu chůze a pacient se snáze a rychleji dostane do běžné zátěže.

Klasické schéma používání berlí po rekonstrukčním výkonu na noze je dva týdny s plným odlehčením, poté čtyři týdny s částečným odlehčením. Od 6. týdne postupně s plnou zátěží.

Pooper boty
Speciální pooperační boty

Pooperační boty se používají čím dál tím víc po operacích jako náhrady za sádrové dlahy. Nízké boty jsou určeny po operacích přednoží. Tato ortopedická pomůcka je konstruovaná tak, že na zadní části podrážky se nachází klínek a při chůzi a odvalu chodidla od podložky tak nedochází k zátěži přednoží. Po operacích zadní nohy a hlezna se používají vysoké boty, které v sobě někdy mají nafukovací měkkou vložku. Boty zvyšují komfort pacienta po operaci, tj. umožňují pohodlnější hygienu, jsou lehčí, umožňují včasnou fyzioterapii. Tyto boty jsou podle typu schvalovány revizním lékařem příslušné pojišťovny.

Korektory
Korektory

Korektory jsou pomůcky, které se používají za účelem částečné náhrady funkce těla. V pooperačním období se používají zejména k udržení např. správného postavení palce a prstů nohy v průběhu hojení. Doba jejich použití je přibližně 4 až 6 týdnů, poté již pooperační korekce nemá význam.

Kinesiotaping
Kinesiotaping a taping

Kinesiotaping je metoda, kdy pružné bavlněné náplasti přilepené na postiženou část těla ovlivňují funkci pohybového a lymfatického systému těla. Pooperačně lze tuto metodu použít k udržení správné pozice operované části nohy (např. prstů). Rovněž se používá na odlehčení svalových úponů po operaci v oblasti hlezna a nohy (např. po operaci šlach). Ke zlepšení odtoku lymfy z operované nohy neodmyslitelně patří i  kinesiotaping.

Pooperacni dlaha
Pooperační sádrová nebo plastová dlaha

Dlaha je klasický způsob udržení nohy a hlezna ve správném postavení po operaci po dobu 2 až 4 týdnů. Dlaha, která omezuje pohyb nohy a hlezna, se přikládá nejčastěji ze zadní strany bérce a spodní strany nohy v úhlu 90 stupňů. Dlaha na přední straně nohy a bérce se používá například u operačních přístupů, které jsou na zadní straně hlezna (např. operaci Achillovy šlachy).  Dlaha plní funkci ne jenom fixační, ale také ovlivňuje a snižuje bolest.

Pooperacni fixace
Pooperační sádra nebo plastová fixace

Na rozdíl od dlahy, je tento druh fixace po celém obvodě a pokrývá končetinu ze všech stran. Vzhledem k tomu, že končetina je po operaci vždy oteklá, se tento typ fixace přikládá až po zmenšení otoku a odstranění stehů. Její použití je nejčastěji mezi 2 až 6 pooperačním týdnem. V posledních letech se nahrazuje speciálními pooperačními dlahami.

Algoritmy
Algoritmy pooperační péče

Každý typ operace na noze vyžaduje specifickou péči. Tato závisí i na dalších faktorech jako je věk a přidružená onemocnění pacienta (diabetes mellitus, osteoporóza, revmatoidní artritida, atd). Obecně lze říct, že první 4 týdny po operaci se hojí měkké tkáně a vytváří se vazivové spojení mezi protnutými kostmi.  Nová kostní tkáň se začíná vytvářet třetí pooperační týden a pevná primární kost je 6. až 8. pooperační týden.​

1. Operace přednoží s protnutím kosti

 • Chůze o berlích anebo v speciální botě po dobu 6 týdnů

 • 0. až 2. týden klidový režim: elevace končetiny, léky proti otokům a bolesti, minimální chůze se zátěží 0-50% váhy těla

 • 2. až 4. týden pasivní rozcvičování kloubů přednoží a šetrné aktivní rozcvičování za pomoci rukou, chůze se zátěží 0-50% váhy těla

 • Postupný nášlap na operovanou končetinu od 4. až 6. týdne se zátěží 50-100% podle bolesti

2. Operace přednoží bez protnutí kosti​

 • Chůze v obvazu anebo v speciální botě po dobu 4 týdnů

 • 0. až 2. týden klidový režim: elevace končetiny, léky proti otokům a bolesti, minimální chůze se zátěží 0-50% váhy těla

 • 2. až 4. týden pasivní rozcvičování kloubů přednoží a šetrné aktivní rozcvičování za pomoci rukou, chůze se zátěží 50%-100% váhy těla dle bolesti

3. Operace zadní nohy a hlezna

 • Chůze o berlích v speciální vysoké botě anebo sádře po dobu 6 -9 týdnů.

 • 0. až 6. týden klidový režim: elevace končetiny, léky proti otokům a bolesti, minimální chůze se zátěží 0% až 50% váhy těla

 • 6. až 8. týden chůze se zátěží 50-75% váhy těla podle bolesti. Mobilizace hlezna.

 • 8. až 12. týden chůze s postupnou zátěží do maxima (do 100% váhy těla)

bottom of page