top of page

Operace

Operace je zásah do těla pacienta, a proto se tento způsob léčby volí jako poslední. Chirurgický zákrok následuje až po vyčerpání všech dostupných možností konzervativní terapie (fyzioterapie, kinesiotaping, ortotické pomůcky, atd.) V případě vrozených vad anebo v případě stavů, kdy nelze postupovat konzervativně, bývá operace naplánovaná záhy po stanovení diagnózy.

V poslední době se v ortopedii používají čím dále, tím více miniinvazivní výkony. Tyto zákroky se mnohdy neliší od otevřených výkonů principem, ale technickým provedením. Používají se odlišné nástroje a zákroky jsou mnohdy technicky náročnější. Jejich výhoda je, že méně porušují tkáně, a tím urychlují rehabilitaci pacienta.

20180504_085210.JPG
bottom of page