top of page

Artróza kloubů nohy

Artróza je degenerativní onemocnění kloubu, které vzniká jeho nepřiměřenou zátěží. Tato nepřiměřená zátěž vede k opotřebení kloubních povrchů s chrupavkami a k jejich postupnému zničení. Na okrajích kloubních ploch se objevují výrůstky (osteofyty), které omezují pohyb kloubu a způsobují časté bolestivé otlaky kůže. Artróza vzniká na podkladě vrozené vady, následkem úrazu nebo bez zjevné příčiny (primární artróza). Někdy příčinu poškození kloubu nezjistíme, ale známe rizikové faktory, které ke vzniku artrózy přispívají -  nadváha, sportovní přetížení nebo nošení nevhodné obuvi.

Diagnostika

Diagnóza artrózy je obvykle zřejmá z rentgenových (RTG) snímků. RTG snímky poskytují přehledný pohled na kostní tkáně nohy. Na snímku artrózou postiženého kloubu je patrné nejprve zúžení kloubní štěrbiny, což odpovídá úbytku chrupavky. V dalším stádiu se na okrajích kloubních ploch vytvářejí kostní výrůstky. Pokud je kloub i nadále přetěžován, v místech největší zátěže se začínají objevovat okrsky postižené kostní tkáně. Postižení může být tak výrazné, že nosná kost začne odumírat (kostní nekróza) nebo kost zmohutní (kostní skleróza). V posledním stádiu na RTG snímku kloubní prostor zcela zaniká a v kloubu na sebe naléhají pouze dva kostěné povrchy.

Další diagnostickou metodou je vyšetření pomocí počítačové tomografie (CT). Tato metoda je založená na rentgenovém záření a poskytuje v současné době nejenom průřezy končetinou, ale také trojrozměrný pohled na kostní deformity. Proto je CT vyšetření někdy nezbytné pro přesnou diagnostiku deformity nohou nebo pro detailní předoperační plánování.

Nukleární magnetická rezonance (NMR) je metoda založená na vyšetření měkkých tkání pomocí silného magnetického pole. Tato metoda dokáže nejenom zobrazit strukturu tkáně, ale také obsah vody v ní. Lze ji tak využít pro diagnostiku otoku tkání anebo náplně kloubu. V případě artrózy se uplatňuje v počátečních stádiích pro diagnostiku postižení chrupavky.

Jednotlivým kloubům nohy, které jsou postižené artrózou, se detailněji věnujeme v samostatných kapitolách:

bottom of page