top of page

Tým

Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.
Praha, Česká republika

ORP Centrum

Objednat se můžete na tel.+420 233 338 112

Fakultní nemocnice v Motole

Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

Objednat se můžete na tel.:+420 224 433 925

MUDr. Jiří Bek
Praha, Česká republika

Fakultní nemocnice v Motole

Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

Objednat se můžete na tel.:+420 224 433 925

stažený soubor.png

Centrum pohybové medicíny

Waltrovka

Telefon na objednání: 732947147

novýSmíchov.png

Centrum zdraví Smíchov

Telefon na objednání: 732947147

Naše filozofie

V současné době si může pacient vybrat kde bude ošetřen, ale to není to nejdůležitější a podstatné. Nejdůležitější je, jak bude ošetřen. Jiným slovy, kdo ho ošetří a jak ho ošetří.

 

Naší filozofií je poskytovat pacientům maximálně možnou odbornou péči, založenou na dostatečných praktických zkušenostech a vzdělání. Snažíme se tedy ošetřovat velké množství pacientů, protože si myslíme, že to je cesta k získání potřebných praktických zkušeností a dovedností. Konkrétně za rok ošetříme každý z nás kolem 2500 pacientů na ambulancích a každý odoperujeme přes 300 pacientů s problémy hlezna a nohy. Pouze toto ale ještě nepovažujeme za dostatečné. Stejně důležitým předpokladem k volbě správného léčebného postupu je podle naší filozofie i dostatečné vzdělání, které v žádném případě nekončí ukončením studia medicíny nebo atestační zkoušky z oboru ortopedie.

Medicína se neustále vyvíjí, mění se pohledy na léčebné postupy. Na tento vývoj musí lékař reagovat, jinak léčí podle starých pravidel a může se stát, že neposkytne pacientům lepší, novější způsob léčby. Lékař tak musí soustavně celoživotně studovat. To znamená pravidelně číst odborné časopisy včetně zahraničních, účastnit se odborných konferencí o tématech, kterými se zabývá, absolvovat praktické kurzy, kde v laboratorních podmínkách si může vyzkoušet nové operační postupy předtím, než je začne provádět na svých pacientech. Toto vše se snažíme v naší odborné praxi dodržovat a díky tomu nabízet našim pacientům takovou péči, kterou bychom chtěli dostat sami, pokud bychom se ocitli v roli pacientů.

Bohužel dodržet výše uvedené je vzhledem k pravidlům financování zdravotnictví v ČR velmi obtížné, protože zhruba 95 % všech našich pacientů léčíme v režimu veřejného zdravotního pojištění, ve kterém si nemůžeme sami stanovit cenu za naši práci, ale naše odměna je určena pojišťovnou, a to ve stejné výši jako u ostatních lékařů. To znamená, že pokud se nějaký lékař snaží léčit podle výše uvedených pravidel, dostane zaplaceno stejně jako lékař, který se touto filozofií neřídí (ošetřuje méně pacientů s vyšším rizikem komplikací).

 

V současné době je velmi obtížné zjistit, zda lékař, kterého si pacient vybere jako svého lékaře, tato kritéria splňuje. Všichni lékaři totiž mají titul MUDr., který ale znamená pouze to, že absolvovali vysokou školu obor lékařství. O dalším vzdělávání a zkušenostech lékaře neříká nic. Obdobné je to i s akademickými tituly, jako je Doc., Prof. anebo PhD. Tyto tituly jsou vázány na vědeckou činnost lékaře a práci se studenty medicíny, a nejsou tak jasnými ukazateli práce s pacienty.

Oblastí našeho zájmu je problematika chirurgie nohy a hlezna. Jelikož nejsme spokojeni s pravidly financování  zdravotní péče v této oblasti, hledáme možnosti jak tuto situaci změnit. Za tímto účelem vznikly i webové stránky, na kterých se nachází tento text.  Pokud souhlasíte s naší filozofií přístupu k nemocným a chtěli byste náš projekt podpořit a přispět tak k rozvoji webových stránek a zlepšení vzdělávání,  můžete tak učinit kliknutím na tlačítko Donate.

MUDr. Jiří Bek, Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, PhD.

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page