top of page

Diagnózy

Nejdůležitější pro léčbu postižení nohy je stanovení správné diagnózy. Nejčastěji pacienta přivádí do ambulance lékaře bolest, která bývá charakteristická pro jednotlivé diagnózy (místa bolesti). Druhý nejčastější důvod pro návštěvu lékaře je deformita (změna tvaru) nohy a obava jejího zhoršení.

V seznamu na této stránce nalezne časté diagnózy anebo stavy, které přivádějí pacienty k lékaři. Některé chorobné stavy se můžou prolínat a v některých případech je noha postižená v různých místech současně. K přesné diagnostice je potřeba provést zejména fyzikální vyšetření lékařem a zobrazovací metody (např. rentgenové snímky).

examination of a foot
Hallux valgus

Vbočený palec (hallux valgus) je nejčastější získanou deformitou přednoží. Deformita vzniká a vyvíjí se zejména nepřiměřenou zátěží nohy v nevhodné obuvi na podkladě vrozené dispozice.

Hallux rigidus

Ztuhlý palec (hallux rigidus) je získanou vadou nohy. Jedná se o degenerativní onemocnění kloubu (první metatarsofalangové skloubení) mezi první nártní kostí a palcem. Artróza tohoto kloubu vede k omezení hybnosti palce nohy a bolestem při zátěži.

Bolesti nártu - Metatarsalgia

Bolest nártu (metatarsalgia) se nejčastěji vyskytuje v plosce nohy pod hlavicemi nártních kostí. Nejde o samostatnou diagnózu, ale o příznak, jímž se může projevovat řada onemocnění (např. hallux valgus, plochonoží, atd).

Deformity prstů nohy

Deformity prstů nohou jsou velmi časté. Vznikají většinou jako následek jiné, závažnější deformity přednoží. V diagnostice bychom měli pátrat po příčině vzniku. Postavení prstů může být podporováno také tlakem sousedních prstů anebo palce.

Artróza hlezenního kloubu 

Artróza hlezenního kloubu se nejčastěji vyskytuje u pacientů po opakovaných úrazech, které vedou k poranění stabilizačních vazů. Nestabilní kloub je více namáhán a proto dochází k opotřebení kloubních ploch v zátěži.

Plochonoží

Plochá noha (pes planus) je vadou nohy, při které dochází k poklesu vnitřní klenby nožní. Tento pokles je svázán s nesprávným postavením patní kosti nohy. Pata při pohledu zezadu v zátěži nestojí kolmo na podložku, ale sklápí se k vnitřní hraně nohy. Velmi často se plochonoží zaměňuje za snížení a rozšíření přednoží (nártu).

Plantární fasciitis

Jedná se o zánětlivé onemocnění vazivové struktury nohy, která se nazývá aponeurosis plantaris. Bolest se typicky objevuje ráno při prvním došlapu na spodní straně paty.

Dalsi diagnozy
bottom of page