top of page

Plantární fasciitida

Plantar fasciitis
Aponeurosis plantaris
Plantar fasciitis

Jedná se o zánětlivé onemocnění části nohy, která se nazývá aponeurosis plantaris. Je to mohutná vazivová struktura, která probíhá od patní kosti na první (základní) články prstů. Slouží k stabilizaci nohy při statické zátěži a udržuje příčný a podélný tvar nohy. Její funkce je úzce svázaná s funkcí Achillovy šlachy.

 

Při chůzi nebo běhu se energie vytvořená v lýtkovém svalstvu přenáší přes Achillovu šlachu na patní kost a poté kolem spodního okraje paty na aponeurózu a přes ní až na prsty nohy. Pokud je aponeuróza nadměrně zatěžována, dochází k jejímu poškozování a následně v těchto místech vniká zánět, který bolí. Nejčastěji bývá postižen začátek hlavní části aponeurózy, který začíná na spodní straně patní kosti (její vnitřní polovina).

Pacienti nejčastěji udávají bolest na spodní straně paty po probuzení při prvních krocích. Bolest se následně zmírní, ale nevymizí. Během dne se objevuje v různé míře na spodní straně paty při došlapu.

Diagnostika

Diagnostika je založená na správném klinickém vyšetření a anamnéze pacienta. Typická je pohmatová bolest v místě začátku aponeurózy, která se zvětšuje jejím napětím (dorzální flexe palce nohy). Důležitá je informace o ranní bolesti při prvních krocích. Rentgenové snímky nejsou v prvních fázích léčby potřebné. Pouze nukleární magnetická rezonance je dostatečně citlivá pro určení rozsahu a místa postižení aponeurózy.

Konzervativní terapie

Léčba je založená na úpravě nesprávných stereotypů při chůzi nebo běhu pacienta. Nejdůležitější v léčbě je fyzioterapie. Používají se techniky protažení (stretching) plantární aponeurózy a Achillovy šlachy. Velmi účinná je i aplikace rázové vlny (ESWT – Extracorporeal shock wave therapy) do místa bolesti v několika sezeních.

Lokální aplikace nesteroidních protizánětlivých mastí nebývají příliš účinné. V místě bolesti se používají steroidní injekce, které dokážou velmi efektivně zmenšit zánět, ale bolest se často vrací při neodstranění příčiny vzniku zánětu. V poslední době, je čím dál tím víc používaná plazmaterapie (PRP, platelet-rich plasma), která je účinná k dlouhodobému odstranění zánětu.

Operační terapie

Operační léčení je nutné pouze výjimečně a to v případech, u kterých dlouhodobá konzervativní léčba nevedla k úspěchu. V předoperačním plánování je potřeba detailně vyšetřit tvar patní kosti, funkčnost lýtkových svalů a Achillovy šlachy. Operace jsou poté cílené na patní kost a v některých případech i na lýtkové svalstvo. Pouze v ojedinělých případech se operuje přímo plantární aponeuróza.  

bottom of page