top of page

Únavová zlomenina nártní kosti

Únavová (stresová, pochodová) zlomenina se nejčastěji vyskytuje na druhé a třetí nártní kosti. Pacienty přivádí k lékaři bolest a otok nártu, které vznikly po výrazné zátěži (např. dlouhém pochodě). Bolest se objeví často až po několika dnech, a proto si pacienti bolest nespojují s neobvyklou zátěží. Podstatou postižení kostní tkáně je opakující se nadměrná zátěž. K nadměrné zátěži nepřispívá pouze tělesná hmotnost, ale také způsob obutí a tvar nohy. Nesprávný tvar nohy s nevhodným poměrem délek nártních kosti, je tak jako u metatarsalgií, tak i v případě únavových zlomenin, důležitým faktorem.  Lze tedy konstatovat, že únavová zlomenina vzniká v případě metatarsalgie, kdy kost již mechanicky nedokázala odolat zátěži.

Diagnostika
Stress fracture of metatarsal

Základem diagnostiky je fyzikální vyšetření lékařem. Na hřbetu nártu se nachází otok, který je bolestivý na pohmat. Důležitá je anamnéza s údajem zvýšené zátěže v posledních dnech. Pacienti udávají nemožnost chůze pro bolest.

 

Rentgenový snímek v prvních dnech po rozvoji bolestí nezobrazuje zlomeninu, anebo poškození tkáně. Změna na RTG se projeví až s odstupem několika týdnů (2 až 3 týdny). V místě postižení se s odstupem vytváří nová kostní tkáň a na RTG snímku je nártní kost jakoby obalena shlukem nové kosti (kostní svalek).  Postižení nártní kosti je většinou v místě přechodu těla v hlavici. Snímky můžou také diagnostikovat nepoměry mezi nártními kostmi (primární metatarsalgie), anebo změny na prvním metatarsofalangovém skloubení, které jsou typické pro sekundární metatarsalgie.

 

Přesnější diagnózu v první dnech může poskytnou vyšetření pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR), které zobrazí výrazný otok jak kosti, tak i okolní tkáně.  

Konzervativní terapie

Léčba únavové zlomeniny je téměř vždy konzervativní. Doporučuje se klidový režim a odlehčení postižené končetiny. Pacienti chodí o berlích, anebo používají speciální boty s odlehčením nártu. Tyto boty se často používají po operacích přednoží. V lehčích případech je přednoží stabilizováno pevnou bandáží a pacienti používají normální botu s pevnou podrážkou. Příznaky se v případě odlehčení postupně vytrácejí za 3 až 4 týdny.

Operační terapie

Operační léčba je v případě únavové zlomeniny raritní. V ojedinělých případech vzniká po několika měsících v místě zlomeniny pakloub (nezhojená zlomenina). V těchto případech se pakloub stabilizuje dlahou a šrouby.

bottom of page