top of page

Protahování Achillovy šlachy u plantární fascitídy

Protahování (stretching) Achillových šlach je důležité zejména u pacientů se svalovou dysbalancí jednotlivých částí tříhlavého sval bérce (m. triceps surae). Tato dysbalance je často spojena s bolestmi v oblasti plantární aponeurózy (plantární fascitída).

 

Cvičení se provádí na okraji schodu (stupně schodiště). Pacient stojí na jeho okraji, kterého hrana se nachází pod nárty nohou. Achillovy šlachy a hlezenní klouby se povolí tak, aby paty poklesly pod rovinu schodu. Důležité je, aby dolní končetiny byly propnuty a kolena natažena. Pacient by měl vytrvat v této pozici 10 sekund a poté se postavit na schod a odpočinou si, poté provést 30 opakování. Cvik by se měl provádět 3 až 5 krát denně.    

bottom of page