top of page

Protahování aponeurosis plantaris

Protahování (stretching) aponeurózy v plosce nohy je jedním se základních cviků při jejím postižení (plantární fasciitis). Postižení se typicky projevuje ráno v průběhu prvních nášlapů při chůzi na spodní části paty.

 

Cvičení se provádí několikrát denně (4 až 5 krát) po dobu 6 až 8 týdnů. Nejdůležitější je cvičení ráno před prvními kroky, před tím, než se pacient postaví na paty. Cvik se provádí tak, že postižená noha se překříží přes nepostiženou dolní končetinu. Pacient uchopí palec postižené nohy rukou stejné strany. Palec silně a plynule táhne tak, že napíná plantární fascii (dorzální flexe palce) a zároveň provádí dorsální flexi hlezenního kloubu. Napětí v noze by mělo trvat 10 sekund a toto protažení by se mělo opakovat 30 krát.

 

Správné cvičení by se mělo projevit přibližně po 6 týdnech. Bolesti by měly zcela ustoupit do 6 měsíců.

bottom of page