top of page

Cvičení pro plochonoží

Fyzioterapie celé dolní končetiny v případě plochonoží je významnou součástí léčby. Cvičení se provádí postupně s nízkou zátěží a s vyšším počtem opakování, tak aby se posílily svaly nohy a bérce. Pro toto cvičení jsou vhodní pacienti v prvém a druhém stádiu plochonoží, kteří nemají porušenou šlachu m. tibialis posterior. Fyzioterapie je předepisována odborným lékařem (ortoped, rehabilitační lékař, revmatolog, atd) po vyšetření. Pokud v průběhu vyšetření lékař diagnostikuje porušení šlachy m. tibialis posterior, je potřeba provést ultrazvukové vyšetření anebo vyšetření nukleární magnetickou rezonancí.

 

Pacient je následně sledován fyzioterapeutem, který na cvičení dohlíží. Učí pacienta cviky správně provádět a zaznamenává změnu obtíží v období několika měsíců (2 až 3 měsíce). Pro výsledek fyzioterapie je nejdůležitější zodpovědné a cílené cvičení pacienta. Cviky se musí svědomitě provádět nejlépe denně po dobu 3 až 4 měsíců.

Protokol cvičení plochonoží má 3 fáze. Jeho nedílnou součástí je i používání vložek a ortéz nohy a hlezna. Individuální vložky do bot eventuálně speciální ortézy (AFO, ankle foot orthosis) předepisuje, a tím doporučuje specializovaný lékař (např. ortoped).  

První fáze

V první fázi se provádí cvičení nohy bez odporu. Základní pozice je v sedě, tak aby noha byla volně položená na podložce a hlezenní kloub byl v základním postavení (90 stupňů).

 

Cvičení inverze nohy bez odporu. Cvičení se provádí tak, že pacient zvedá vnitřní okraj nohy a patu mírně nad podložku tak, aby přiložil plosky nohou téměř k sobě. Tímto cvikem se provádí inverze nohy s posílením svalu m. tibialis posterior. Cvik by se měl provádět zpočátku 8 až 10 krát s odpočinkem 30 sekund mezi jednotlivými cvičeními. Cvičení by se mělo provádět ve 4 sériích, tedy na začátku 10x4  (opakování x série). Postupně by se zátěž měla zvýšit na 25 opakování v 12 sériích.

 

Zvedání míče. V první fázi je možným alternativním cvikem zvedání míče. Cvik slouží rovněž na posílení svalu tibialis posterior. Základní pozice je v sedě s nohami volně položenými na podložce. Mezi chodidly je položený měkký míč o průměru 20 až 30 cm. Cvičení se provádí tak, že se míč chytí mezi vnitřní okraje nohou a zvedne se nad podložku. V průběhu zvedání míče se nohy otáčení ploskami vůči sobě tak, aby v konečné fázi zvedání byly plosky nohy natočeny vůči sobě a držely míč. Pokud pacient zvládne první fázi, přechází do druhé fáze. První fáze trvá většinou 2 týdny. 

Druhá fáze

Pacient v druhé fázi cvičí cviky první fáze, aby nohy rozcvičil a zahřál.

 

Druhá fáze je zaměřená na cvičení nohou vůči odporu. K cvičení se používají pomůcky, které vytváření odpor (rezistenci) při provádění cvičení a tím zvyšují jeho náročnost. Nejčastěji se k tomuto účelu používá odporová červená guma (např. Thera Band). Z odporové gumy se vytvoří smyčka, která se ukotví (např. o nohu stolu) a pacient sedí leží nebo sedí na židli. Smyčka ukotvené odporové gumy se navleče na přednoží nohy.

 

Cvičení inverze nohy vůči odporu. Cviky odpovídají první fázi, kdy se stáčí noha v dolním kloubu zánártním do inverze (viz. výše). Základní pozice je opět volně položená noha na podlaze. Pacient poté mírně zvedá patu nad podložku a zároveň natáčí chodidlo na zevní hranu. V průběhu cvičení svaly pracují proti odporu gumy, a proto je důležité správné napětí odporové gumy mezi ukotvením a nohou pacienta. Cvičení se provádí v 10 opakováních a ve 4 sériích a postupně se zátěž zvyšuje na 20 opakování v 10 sériích.

 

Výpony na obou nohou s odlehčením. Výpon je cvik posilující lýtkové svaly. Základní postavení při cvičení je vzpřímený stoj s plně nataženými dolními končetinami a pevná vzpřímená záda. Pacient se opírá o zeď, přidržuje se zábradlí anebo židle. Cvičení se provádí tak, že pacient zvedá paty a staví se na špičky nohou a poté pokládá na podložku. Cvičení by mělo probíhat každý den. Zpočátku se cvičí 5 opakování v 10 sériích. Postupně by se zátěž měla zvýšit na 20 opakování v 10-sériích. Při cvičení je potřeba přenášet váhu a to tak, že na postižené noze by mělo být 15 % až 25 % váhy těla. Druhá fáze trvá většinou 4 až 8 týdnů. Do třetí fáze postoupí pacient, který je schopen 200 opakování inverze vůči odporu anebo 200 výponů na obou nohou.

Třetí fáze

Ve třetí fázi se cvičí inverze nohy vůči odporu stejným způsobem jako v druhé fázi, ale počet opakování se zvýší na 20 až 30 opakování v 10 sériích (celkem 200 až 300 opakování cviku).

Výpony na obou nohou. Cvičení probíhá stejným způsobem jako v druhé fázi, ale při cvičení na postiženou končetinu přenáší 50 % váhy těla. Znamená to, že pacient má tedy stejnoměrně rozloženou váhu těla na obě končetiny.

 

Výpony na jedné noze. Základní postavení při cvičení je vzpřímený stoj, propnuté dolní končetiny a pevná vzpřímená pozice trupu. Výpon na jedné noze se provádí tak, že pacient zvedne nad podložku jednu nohu a na druhé noze se staví se na špičku. Cvičení by mělo provádět každodenně a to zpočátku po 5 opakováních v 10 sériích. Postupně by se zátěž měla zvýšit na 20 opakování v 10 sériích.

 

Chůze po špičkách. Chůze po špičkách výrazně namáhá svaly nohy. Je potřeba při tomto typu chůze pomalu našlapovat pouze na špičky a nepokládat paty na zem. Kolena by měla být propnuta nebo mírně pokrčená. Pacient se v průběhu chůze musí soustředit na správné držení klenby nožní a noha by se neměla dostávat do everze tj. vnitřní klenba by se neměla "propadávat".

bottom of page