top of page

Protahování lýtkových svalů

Protahování (stretching) lýtkových svalů je určený zejména pro pacienty, kteří mají z různých důvodů zkrácené svaly lýtka anebo mají v jejich šlachách větší napětí. Tyto obtíže jsou časté u lidí, kteří jsou dlouhodobě imobilizováni anebo mají sedavé zaměstnání. Větší napětí svalů lýtka, zejména tříhlavého svalu, vede k nepřiměřené zátěži aponeurosis plantaris plosky nohy. Dlouhodobá nepřiměřená zátěž se tak může projevovat typickou bolestí na spodní části paty (plantární fascitída).

 

Pacient stojí proti zdi s nataženými horními končetinami a v předklonu se o ní opírá. Důležité je, aby záda, stehna a dolní končetiny byly při cviku v jedné rovině. Úhel v hlezenním kloubu ("kotník") by měl být 80 až 70 stupňů. Cvičení se provádí tak, že pacient se staví na špičky nohou a pomalu se vrací do původní pozice na patách. V průběhu cviku je důležité cítit napětí v oblasti Achillovy šlachy.

 

Cvičit by se mělo 30 až 40 sekund s odpočinkem 30 sekund nejméně 5 minut. Cvik se může provádět i samostatně pro levou a pravou dolní končetinu. Počet opakování může být libovolný a je limitován výdrží pacienta, ale nic se nemá přehánět. Cvičení by se mělo provádět každý den. První změny na lýtkovém svalstvu se projeví za 4 až 6 týdnů.  

bottom of page