top of page

Přetržení Achillovy šlachy

Přetržení (ruptura) Achillovy šlachy je závažné poranění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu. Nejčastěji se šlacha trhá 3-5 cm nad úponem na patní kost. K poranění někdy dochází za plného zdraví, ale většinou je ruptura důsledkem dlouhodobých obtíží. Chronické obtíže jsou charakterizovány zduřením šlachového obalu, zarudnutím v místě šlachy a bolestí šlachy při zátěži. Zduření a zánět se právě nejčastěji vyskytuje v typickém místě ruptury šlachy.

Postižení často po zranění uvádějí pocit „jako kdyby“ dostali ránu holí do lýtka. Poranění je obvykle patrné na první pohled. Šlacha pod kůží není celistvá a je možno v tomto místě nahmatat prohlubeň. Pacient někdy postižení zlehčuje. Důvodem je, že postiženou nohou a hleznem lze hýbat a v klidovém stádiu není poranění výrazně bolestivé.

Diagnostika

Z klinického vyšetření pohledem a pohmatem je diagnóza často kompletní. V případě pochybností se provádí Thompsonův test. Pacient leží na břiše s ohnutým kolenním kloubem do 90° a relaxovanými lýtkovými svaly. Zmáčknutí lýtka vede k pohybu špičky nohy. Pokud zmáčknutí lýtka nevede k pohybu špičky, je test pozitivní a svědčí pro roztržení Achillovy šlachy. Celkové posouzení rozsahu postižení se provádí pomocí ultrasonografického vyšetření. Toto vyšetření je nezbytné pouze v případech, kdy přetržení šlachy není patrné z manuálního vyšetření.

Konzervativní terapie

Konzervativní terapie se používá méně často než operační. Je vhodná zejména pro pacienty, kdy USG vyšetření prokazuje kontakt roztržených konců šlachy. V těchto případech se používá sádrová dlaha nebo speciální bota (ortéza), která udržuje správné postavení hlezenního kloubu, a tím i šlachy bez napětí. Tato pozice je přibližně 20° špičkou nohy dolů (plantární flexe) v hlezenním kloubu. Celková doba fixace je 6-8 týdnů.

Operační terapie

Téměř všechna přetržení vyžadují operační řešení, a to zejména v případech, kdy je postižení patrné na první pohled. Operaci není nevyhnutně nutné provádět okamžitě po úrazu. Nejlepší období je mezi úrazem a vznikem lokálního otoku (přibližně do 48 hod). Po rozvoji otoku je výhodnější operaci provést až po jeho odeznění (po 8-14 dnech).

Operaci lze provést několika způsoby. Klasická otevřená technika otevírá obal šlachy na jejím vnitřním okraji a poté je šlacha sešívána v místě natržení. Tato operace má ale za následek poškození cévního zásobení v již tak špatně prokrveném terénu. Vede často ke komplikacím a poruchám hojení. V posledních letech se čím dál více používají miniinvazivní techniky, které místo přetržení otevírají minimálně, obvykle v délce 3-4 cm, a hlavní stehy se zavádějí zavaděči nad a pod úroveň roztržení speciálními nástroji.

Pooperačně se přikládá sádrová dlaha nebo se používá snímatelná speciální bota na 4-6 týdnů. Chůze o berlích 8 týdnů od operace s postupnou zátěží. Návrat ke sportovním aktivitám 6 měsíců po operaci.

bottom of page