top of page

Zlomenina těla páté nártní kosti

Zlomenina těla páté nártní kosti (metatarsus) vzniká prudkým došlápnutím na zevní okraj nohy. Velmi často jsou pacienti aktivní lidé, kdy nártní kost je cyklicky zatěžovaná a přetěžovaná (např. běh). Pacient si je vědom okamžiku, kdy k poranění došlo. Zlomenina, která se nachází v místě přechodu rozšířeného začátku kosti v tělo kosti, se nazývá Jonesova zlomenina (Jones fracture). V některých případech je důvodem postižení kosti nepřiměřená dlouhodobá zátěž při nevhodném tvaru nohy (např. vysoký podélný oblouk). Pokud dojde k postižení kosti tímto mechanizmem, patří tato zlomenina mezi únavové zlomeniny (stress fracture).

Diagnostika

Pacient přichází k lékaři s bolestmi nohy na zevním okraji, které se zhoršují při došlapu na postiženou končetinu. Zevní okraj nohy je v případě klasické zlomeniny oteklý a přes kůži prosvítá hematom (krevní sraženina), který se nachází v podkoží. Místo je na pohmat bolestivé. K přesné diagnóze je potřeba provést rentgenové (RTG) snímky ve dvou projekcích. Zlomenina páté nártní kosti někdy není patrna na základním předo-zadním snímku přednoží a je diagnostikována na šikmém anebo bočném snímku. Pokud zlomenina vzniká přetěžováním zevního okraje nohy a vyvíjí se postupně (únavová zlomenina), nemusí být na RTG snímcích vidět. V těchto případech potvrdí diagnózu vyšetření pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR).  Na rentgenových snímcích jsou únavové zlomeniny patrné až ve stádiu hojení.

Konzervativní terapie

Konservativní léčba je založená na stabilizaci sádrovou dlahou anebo vysokou fixační botou. V první fázi, do ústupu otoku, je noha znehybněna sádrovou dlahou a poté, přibližně za 1-2 týdny od úrazu, se přikládá vysoká fixační bota. Pacient chodí o berlích. Zlomeninu lze léčit také plnou sádrovou fixací, ale ta znemožňuje včasnou fyzioterapii. S plným nášlapem se začíná 6 týdnů od úrazu. Vzhledem k tomu, že konzervativní postup vede ve vyšším počtu k nezhojení zlomeniny něž je obvyklé, preferuje se u pacientů čím dál tím častěji operační léčba.

Operační terapie

Operační léčba je založená na osteosyntéze tj. spojení úlomků kosti pomocí osteosyntetického materiálu. V případě Jonesovy zlomeniny se nejčastěji používá jeden šroub. Pokud se jedná o zlomeninu těla nártní kosti, tak se stabilizuje dlahou anebo šrouby. 

Fracture of fifth metatarsal bone, Jones fracture
Fracture of fifth metatarsal bone
bottom of page