top of page

Akcesorní kosti nohy

Accessory ossicles of foot
Accessory ossicles of foot

Tyto malé kosti se nacházejí mezi základními kostmi nohy. Většinou jsou náhodným nálezem na rentgenových snímcích. Často jsou pokládány za následek úrazu a někdy tak opravdu vznikají.

Ossa sesamoidea nejsou typické akcesorní kůstky. Nacházejí se konstantě pod hlavicí první nártní kosti v plosce nohy. Slouží k ochraně úponů krátkých svalů nohy. Často (33%) jsou kosti rozděleny na ještě menší. Sezamské kosti se můžou nacházet také pod hlavicí páté nártní kosti.

Os peroneum je kost, která se nachází ve šlaše m. fibularis (peroneus) longus a jejím ohybu na zevním okraji krychlové kosti (os cuboideum). Její výskyt je až 26 % v dospělé populaci.

Os vesalianum je kost, která se nachází těsně u hrotu páté nártní kosti (tuberositas metatarsi quiti) v úponu šlachy m. fibularis (peroneus) brevis. Často vzniká následkem úrazu, kdy šlacha vytrhne kousek kosti z její rozšířené části.

Os subfibulare se nachází pod dolním okrajem (hrotem) zevního kotníku v zevním postranním vazu hlezna.

Os subtibiale se nachází pod dolním okrajem (hrotem) holenní kosti v povrchové části vnitřního postranního vazu hlezna.

Os tibilae externum je kůstka, která vzniká v mohutném úponě šlachy m. tibialis posterior na loďkovitou kost (os naviculare). Její výskyt v populaci je přibližně 10 %.

Os trigonum je kůstka, která se vyskytuje na zadní straně hlezenní kosti. Její výskyt v populaci je přibližně 7 % a v některých případech není zřejmé, jestli se jedná o samostatnou kost nebo zvětšený zadní výběžek hlezenní kosti. Často bývá zdrojem potíží (Zadní impingement syndrom hlezna).

Os calcaneus secundarius se nachází na předním horním okraji patní kosti a je  zřejmě často následkem zlomeniny patní kosti v místě skloubení s kostí krychlovou.

Os intermetatarseum je kost, která se nachází mezi rozšířenými částmi (basis) nártních kostí. Často je náhodným nálezem na rentgenových snímcích a vyskytuje se přibližně v 4 % populace.

Os supranaviculare (os talonaviculare dorsale, Pirie) je kůstka, která se nachází v zadním kloubním pouzdru talonavikulárního skloubení.

Os supratalare je kost, která se nachází na horní straně hlavice a krčku hlezenní kosti.

bottom of page