top of page

Zadní bolestivý syndrom hlezna

Zadní impingement syndrom (Posterior Ankle Impingement, PAI) se projevuje bolestí na zadní straně hlezenního kloubu při pohybu. Bolest vychází z hloubky a tím se odlišuje od bolestí z okolí Achillovy šlachy. Obtíže se stupňují při plantární flexi nohy, a to zejména při současném použití palce a prstů. Syndrom je způsoben útlakem a drážděním výběžku na zadní straně hlezenní kosti. Při pohybu se tento výběžek dostává do příliš těsného kontaktu se zadním okrajem holenní a někdy i s patní kostí.  Postiženi jsou zejména pacienti s dispozicí.  Mezi tyto pacienti patří ti, kteří mají výrazně větší zadní výběžek hlezenní kosti anebo se v tomto místě nachází samostatná kost (os trigonum). Proto se tento syndrom nazývá také Syndrom os trigonum.

Os trigonum
Posterior ankle impingement
Diagnostika
os trigonum
MRi of ankle joint with posterior impingement syndrom

Základem diagnostiky je vyšetření lékařem. Lékař vyšetřuje hlezno zejména pohmatem. Bolest se nachází v hloubce na zadní straně hlezna a lze ji vyhmatat za zadním okrajem zevního a vnitřního kotníku. Lékař vyzve pacienta, aby zatlačil špičkou nohy dolů proti odporu, a zejména při použití palce nohy se bolest při tomto syndromu zhoršuje.

Rentgenový snímek je důležitý pro správnou diagnózu. Boční snímek zobrazuje poměry mezi jednotlivými částmi kosti hlezenní, holenní a patní. Typické pro tento syndrom je výrazný zadní výběžek hlezenní kosti (processus posterior tali) a v některých případech je v tomto mstě samostatná drobná kost (os trigonum).

Nukleární magnetická rezonance (NMR) se používá v případech, kdy fyzikální vyšetření a RTG snímky nevedou k přesné diagnóze. Na snímcích NMR je možné vidět dráždění měkkých tkáních (vazů) hlezna, kolekci tekutiny a dráždění šlachy dlouhého ohybače palce nohy. Vyšetření rovněž zobrazuje další části kloubu, které můžou být poškozeny a vyvolávat obdobné obtíže např. defekty chrupavky anebo postižení šlach na zadní a vnitřní straně hlezna.

Konzervativní terapie

V akutním stádiu je na místě klidový režim. Pacient musí být poučen o správné zátěži a pokud je to nutné, tak se končetina na několik dnů znehybní sádrovou dlahou. Pokud obtíže přetrvávají, je dalším krokem v léčbě fyzioterapie.  V místě bolesti se používá ultrazvuk, techniky měkkých tkání a cvičení. Dalším krokem při potížích je injekce steroidní látky anebo plazmaterapie (PRP, platelet-rich plasma).

Operační terapie

V případě, kdy konservativní metody léčby nevedou k uspokojivému výsledku, je na místě operační zákrok. Operace je zaměřena na zadní výběžek hlezenní kosti a případnou volnou kost (os trigonum). Zákrok může být proveden otevřenou nebo artroskopickou metodou a odstraňuje se zvětšený výběžek anebo os trigonum. V tomto místě probíhá také šlacha dlouhého ohybače palce, která může být postižená zánětem. Operace slouží také na uvolnění šlachy a odstranění zánětlivých tkání v jejím okolí. 

bottom of page