top of page

MICA (Minimally Invasive Chevron Akin)

Miniinvazivní operace hallux valgus vycházejí se stejných principů jako zákroky otevřenými přístupyV posledních letech se  začala používat technika, která se nazývá MICA (Minimally Invasive Chevron Akin). Tento zákrok se provádí u středně pokročilých deformit palce nohy bez hypermobility první nártní kosti. Operace byla provedena poprvé v České republice v září 2015 ve Fakultní nemocnici v Motole (Doc. MUDr. R. Hromádka, PhD).

Výkon je založen na osteotomii (protětí kosti), a tím dochází ke změně pozice kloubních ploch první nártní kosti a základního článku palce. Uvolněné části kostí se posouvají tak, aby se změnilo nevyhovující postavení palce nohy a obnovila se pokleslá klenba nohy. Po změně postavení palce se nová pozice zajišťuje šrouby. Fixace šrouby brání posunu v místě protnutí kosti a po zhojení kosti je tak výrazně zmenšená pravděpodobnost znovuvytvoření vady. Miniinvazivní výkony nejsou jenom o délce jizvy, ale malé operační poškození měkkých tkání (svalů a okostice) vede k spolehlivějšímu hojení kostí. Obecně tyto výkony snižují výskyt pooperačních komplikací.

Samotný výkon se skládá ze dvou fází. K protětí kostí se používají frézy, které se do těla zavádí pouze malými kožními vstupy. Pozice jednotlivých nástrojů a kostí se kontroluje na operačním sále pomocí rentgenového (RTG) přístroje. Šrouby k zajištění osteotomie se rovněž zavádějí z malých kožních vstupů. V první fázi se provádí chevron osteotomie na nártní kosti. Kost se protíná ve dvou rovinách. V případě této miniinvazivní techniky roviny svírají úhel 120°. Fréza na provedení osteotomie se zavádí do podkoží pod RTG kontrolou těsně u hlavice první nártní kosti. Po protnutí se hlavice posune a zajistí dvěma speciálními šrouby (viz. obr). Právě změna postavení kloubní plochy hlavice má největší vliv na osu palce.

MICA
MICA
MICA

V druhé fázi operace se protíná první článek palce nohy. Pomocí frézy se vytíná klín kosti (osteotomie dle Akina) na vnitřní straně článku a po jeho uzavření se změní jeho osové postavení. Palec je tak možno ještě více napřímit a stabilizovat tak palec v zátěži.

X-ray MICA
MICA

​Pooperační péče

  • Pooperačně se používá plochá bota nebo obvaz po dobu 6 týdnů

  • Postupný nášlap od 4. týdne po operaci

  • Fyzioterapie od 4. až 8. pooperačního týdne

  • Sportovní zátěž od 6. pooperačního měsíce

bottom of page