top of page

Miniinvazivní operace  

Miniinvazivní operace (minimally invasive surgery, MIS) jsou chirurgické zákroky, které minimalizují poškození tkání pacienta. Pooperační rehabilitace se tak zkracuje a pacient se rychleji vrací zpátky do běžného života. Tento typ operací je přínosný také z pohledu lékaře, protože umožňují provést v jedné době několik zákroků a tím efektivněji odstranit složitou vadu nohy a hlezna.

V povědomí pacientů jsou již řadu let endoskopické operace kloubů. Tyto artroskopické operace umožňují v chirurgii nohy diagnostikovat a ošetřit poškození hlezenního kloubu a umožňují provádět zákroky na dolním kloubu zánártním. Artroskopie je metoda, kdy se do kloubu pacienta zavádí malými vstupy optický a pracovní nástroj. Operatér tak může na monitoru pozorovat ve zvětšení jednotlivé části kloubu. Kloub je v průběhu operace naplněn tekutinou, která slouží k zvětšení pracovního prostoru pro nástroje.

Artroskopie hlezenního kloubu

Artroskopicky asitovaná artrodéza hlezenního kloubu

Artroskopicky asitovaná subtatární artrodéza 

Tendoskopie je endoskopická metoda, která zavádí endoskopické nástroje k šlachám. Princip operace je obdobný, jako u artroskopie. Používají se dva anebo tři malé kožní vstupy, kterými lékař proniká nástroji do těla pacienta. Obaly a prostor kolem šlach se v průběhu operace naplní tekutinou a tím se zvětšuje pracovní prostor pro zavedené nástroje.

Tendoskopie Achillovy šlachy

Tendoskopie fibulárních šlach

Tendoskopie šlachy m. tibialis posterior

Tendoskopie šlachy m. tibialis anterior

V posledních letech se začali v ortopedii používat miniinvazivní osteotomie. Klasická otevřená osteotomie se provádí pod kontrolou zraku z otevřeného operačního přístupu. Miniinvazivní osteotomie se provádí z malého kožního řezu (5 až 8 mm) pomocí speciální frézy. Pozice fréz a tím i směr protnutí kosti operatér určuje pomocí rentgenového přístroje přímo v průběhu operace.

Distal metatarsal minimally-invasive osteotomy (DMMO)

Minimally Invasive Chevron Akin (MICA)

MIS operace dle Moberga

MIS operace dle Youngswicka

MIS osteotomie patní kosti

MIS osteotomy of calcaneus
MIS calcanear osteotomy
bottom of page