top of page

Avulzní zlomenina páté nártní kosti

Rotační prudký pohyb přednoží při zátěži může způsobit zlomeninu pátého metatarsu. Záleží na směru a síle úrazu, která část kosti se poškodí. V některých případech se pátá nártní kost poškodí tahem fibulárních svalů. Krátký lýtkový sval (m. fibularis brevis) se upíná ze strany na začátku páté nártní kosti. Při násilné inverzi nohy, kdy se přednoží zatíží na zevním okraji může dojít tahem svalu k vytržení jeho úponu i kouskem kosti (avulzní zlomenina). Často pacienti udávají, že si nohu poranili při tanci, a proto se tato zlomenina někdy označuje jako Taneční zlomenina (Dancer’s fracture). V diagnostice se musí avulzní typ zlomeniny odlišit od zlomeniny těla pátého metatarsu

Diagnostika
Avulsion fracture of 5th metatarsal bone
Avulsion fracture of 5th metatarsal bone

Pacienti přicházejí po úrazu s bolestmi na zevním okraji nohy, které se zhoršují při došlapu na postiženou končetinu. Zevní okraj nohy je oteklý a často přes kůži prosvítá hematom (krevní sraženina). Místo je na pohmat bolestivé. Diagnóza se potvrdí rentgenovými (RTG) snímky, které se musí provést ve dvou projekcích (předozadní a šikmá). Zlomenina někdy není patrná na základním předo-zadním snímku přednoží.

V případě avulzní zlomeniny je na RTG snímku vidět drobný úlomek v místě úponu krátkého lýtkového svalu. Mezi úlomkem a hlavní části kostí je mezera, která vzniká tahem šlachy svalu. Pokud lomná linie zlomeniny prochází napříč rozšířeného začátku nártní kosti (basis metatarsi), nejedná se o avulzní zlomeninu. Tato zlomenina je často stabilní a tahem krátkého fibulárního svalu nedochází k posunu úlomku. Zlomenina je ale nitrokloubní, protože linie proniká do pátého tarsometatarsálního skloubení. 

Konzervativní terapie

Léčba avulzní zlomeniny je většinou konzervativní, tedy neoperační. Pouze u sportovců a aktivních lidí se zlomenina operuje. Konservativní léčba je založená na fixaci sádrovou dlahou anebo vysokou fixační botou. V první fázi, do ústupu otoku, by měla být noha znehybněna sádrovou dlahou a poté (přibližně za 1-2 týdny) se na postiženou dolní končetinu nasadí vysoká fixační bota. Pacient chodí o berlích. Zlomeninu lze léčit také plnou sádrovou fixací, ale ta znemožňuje včasnou fyzioterapii. S plným nášlapem se začíná 6 týdnů od úrazu.

Operační terapie

Operační léčba avulzní zlomeniny je založená na osteosyntéze tj. spojení úlomků kosti pomocí osteosyntetického materiálu. Používá se technika tahové cerkláže, kdy se zavádějí a spojují dva ocelové dráty pomocí drátěné smyčky. Nebo technika, kdy se zlomenina fixuje šroubem a drátem. Operace má výhodu včasné zátěže operované končetiny, kdy se na končetinu může našlapovat za 2 týdny po operaci. Pacient musí ale podstoupit operační zákrok se všemi riziky a poté podle stavu také odstranění osteosyntetického materiálu. 

Fracture of fifth metatarsal bone, Dancer's fracture
Fracture of fifth metatarsal bone, Dancer's fracture
bottom of page